Hanna Trojanowska pełniąca funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie gospodarki od maja 2009 roku, odpowiadała za całokształt rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Pod koniec stycznia 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej, który został przygotowany pod kierownictwem Trojanowskiej.

Reklama

Minister gospodarki Janusz Piechociński wyraził uznanie i podziękował Hannie Trojanowskiej za pracę i wkład w budowę Programu polskiej energetyki jądrowej.