Polska nieustająco atrakcyjna dla inwestorów. Ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Tuż za nami są Czechy i Słowacja. Takie są wyniki Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej - AHK Polska. Inwestorzy już po raz kolejny premiowali Polskę za członkostwo w Unii Europejskiej oraz kwalifikacje pracowników oraz ich zmotywowanie do pracy. Na naszą atrakcyjność inwestycyjną wpłynęła też jakość kształcenia akademickiego, dostęp do podwykonawców i stabilność polityczna. Ogromnego awansu w hierarchii atrakcyjności dokonała infrastruktura - z 18 pozycji w ubiegłorocznym zestawieniu na 10-tą w tym roku.

Reklama

Wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na obecny rok ankietowani przedsiębiorcy wskazali między innymi poprawę efektywności administracji publicznej. Wskazali też na dalszą rozbudowę infrastruktury transportowej, reformę finansów publicznych i stabilizację kursu złotego bądź przyjęcie euro w Polsce. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą bilateralną organizacją przedsiębiorców w Polsce. Tworzy ją około tysiąca firm. Jest również jedną z największych organizacji w gronie niemieckich izb bilateralnych na świecie, których sieć działa w blisko 80 krajach świata. W Polsce Izba działa od 1995 roku.