Nowe wskaźniki, jak napisano w komunikacie giełdy, mają służyć lepszemu odzwierciedleniu struktury warszawskiego parkietu, w tym przede wszystkim mają uwzględnić rosnące znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Reklama

W skład portfela WIG50 weszło 50 średnich spółek notowanych na głównym rynku GPW, z kolei WIG250 pojawiło się 250 małych spółek, także notowanych na głównym rynku warszawskiego parkietu.

Obydwa wskaźniki są indeksami typu cenowego, co oznacza, że przy obliczaniu ich wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych w nich transakcji, a nie dochody z tytułu dywidend.

W praktyce oznacza to, że największy wpływ na notowania WIG50 mają spółki Getin Noble Bank, Bank Millenium i Energa, a w WIG250 - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Pfleiderer Grajewo i Kofola.

To kolejne zmiany, jeśli chodzi o wskaźniki na warszawskim parkiecie - we wrześniu ubiegłego roku pojawił się indeks WIG30.