Podczas uroczystości w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał w czwartek Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w skład której weszło 21 przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz mediów. W tym roku odbędzie się XII edycja Nagrody, prezydent wskaże laureatów w pięciu kategoriach.

Reklama

- Bardzo bym chciał, żeby w roku 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce, było widać, że na sukces pracują ci, którzy ryzykują, którzy mają większą dyscyplinę, (...) ale przede wszystkim ci, którzy mają odwagę podejmować nowe wyzwania, czasem ryzykować także bardzo, bardzo dużo - powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił, że nie ma dobrego biznesu bez konkurowania, ale ważne jest, aby nastawienie na zwycięstwo było szlachetne, uczciwe i przyzwoite.

Na przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej ponownie został wybrany dr Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych, który pełnił tę funkcję podczas pierwszej kadencji Kapituły w latach 2011-2013.

prezydent.pl / Wojciech Grzedzinski
Reklama

W skład nowej kapituły powołani zostali:

prof. Andrzej Blikle - Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

dr Andrzej Byrt - Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

dr hab. Dorota Dobija - Prorektor ds. Badań Naukowych w Akademii Leona Koźmińskiego
Witold Gadomski - Redaktor „Gazety Wyborczej”

Maciej Głogowski - Szef Redakcji Ekonomicznej Radia TOK FM

prof. Marian Gorynia - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. Marek Górski - Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Paweł Jabłoński - Zastępca Redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

prof. Witold Orłowski - Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

dr Ryszard Petru - Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Marcin Piasecki - Redaktor naczelny miesięcznika „Sukces”

prof. Andrzej Sławiński - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Narodowym Banku Polskim
prof. Tomasz Szapiro - Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Wojciech Szeląg - Szef Programów Ekonomicznych w Polsat News

Reklama

Jadwiga Sztabińska - Redaktor naczelna „Dziennika Gazety Prawnej”
Marek Tejchman - Redaktor w TVN Biznes i Świat
prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Stanisław Wincenciak - Prorektor Politechniki Warszawskiej


prof. Cezary Wójcik - Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

dr hab. Piotr Zapadka - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Po nominacjach w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły XII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

W tym roku Kapituła nominuje najlepsze przedsiębiorstwa w pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Zielona Gospodarka oraz Trwały Sukces – nowej kategorii, powstałej z okazji 25-lecia Święta Wolności. O wyróżnienie w tej kategorii ubiegać mogą się przedsiębiorstwa, których dzisiejsza prężna działalność, będąca wynikiem 25 lat stabilnego rozwoju, jest odzwierciedleniem sukcesu polskiej gospodarki.

Finałowa Gala XII edycji Nagrody Gospodarczej, podczas której Prezydent RP wręczy statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych w Polsce, odbędzie się 2 czerwca 2014 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.