Budżet zakłada, że wzrost polskiego PKB wyniesie 2,5 procent. Bezrobocie na koniec roku ma osiągnąć 13,8 procent, zaś inflacja ukształtuje się na poziomie 2,4 procent.

Reklama

Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 47,5 miliarda złotych. Dochody mają wynieść prawie 277 miliardów złotych, zaś wydatki nie będą wyższe niż 324,7 miliarda złotych.

Ustawa przewiduje również, że deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wyniesie ok. 3,6 procent. To spadek w stosunku do sytuacji z roku 2013 (4,1 proc. PKB).