Powinniśmy się przyjrzeć, ile gaz łupkowy dał Ameryce - amerykańskim firmom, miejscom pracy. Obniżył ceny przmysłowe gazu do mniej więcej jednej czwartej cen w Europie i pomoże w utworzeniu miliona miejsc pracy w nowych fabrykach - powiedział w Davos brytyjski premier.

Reklama

David Cameron dodał, że Wielka Brytania robi bardzo wiele, by sprostać wymogom uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ale podkreślił, że nawet w bardziej zielonej energetyce jest miejsce dla gazu łupkowego. Cameron pochwalił Komisję Europejską za złagodzenie stanowiska w sprawie metody szczelinowania.

Powinniśmy zrozumieć, że jeśli Unia Europejska albo jej państwa członkowskie wprowadzą nieuzasadnione, uciążliwe regulacje w sprawie eksploatacji gazu łupkowego w Europie, inwestorzy szybko wyniosą się gdzie indziej. Wydobycie ropy i gazu pozostanie wysokie, ale Europa pozostanie jałowa - przekonywał w Davos brytyjski premier.

Tymczasem Francja i Niemcy nadal obstają przy zakazie wydobycia gazu metodą szczelinowania skalnego podłoża, budzącą wielkie opory ekologów.