Zalecenia oznaczają, że to w kompetencji poszczególnych stolic pozostanie, w jaki sposób dostosować wewnętrzne przepisy do wymagań ekologicznych. Co do zasady tego typu akty prawne nie mają mocy wiążącej, a jedynie wyrażają stanowisko Brukseli w danej sprawie.

Reklama

Dokument wskazuje, że przed przystąpieniem do wydobycia państwa powinny przygotować strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, a także zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy łupki mają być wydobywane na obszarach zalewowych lub aktywnych sejsmicznie. Konieczne jest też zachowanie odpowiedniej odległości od osiedli ludzkich i źródeł wody pitnej. Uszczegółowienie tych wymogów także zależy od uznania państw członkowskich.

Zalecenia idą naprzeciw oczekiwaniom państw, które z własnymi zasobami gazu łupkowego wiążą nadzieje na tańszą energię, przede wszystkim Polski i Wielkiej Brytanii. Państwa rozwijające inne gałęzie energetyki, zwłaszcza silna atomowo Francja oraz inwestujące w zielone technologie i wydobycie węgla Niemcy, postulowały wiążące uregulowanie przepisów łupkowych w skali unijnej. Restrykcyjne przepisy mogłyby sprawić, że wydobycie gazu łupkowego w Unii Europejskiej stałoby się nieopłacalne.