Regionem z najwyższym bezrobociem w Polsce wciąż pozostaje woj. warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi 20,6 proc. Wysokie bezrobocie utrzymuje się też w woj. kujawsko-pomorskim (17,4 proc.) i zachodniopomorskim (17 proc.). Z kolei najlepszą sytuacją na rynku pracy mogą pochwalić się Wielkopolska (9,3 proc.), Mazowsze (10,9 proc.) i woj. śląskie (11 proc.).
Reklama
Zdaniem Grzegorza Maliszewskiego, głównego analityka Banku Millennium, ostatnie dane GUS świadczą o stabilizacji na rynku pracy. - Dane te wpisują się w obraz poprawiającej się stopniowo koniunktury. Ale biorąc pod uwagę prognozy wzrostu gospodarczego, trudno liczyć na silną poprawę na rynku pracy - dodaje Maliszewski.
W październiku z ewidencji bezrobotnych skreślono 253,8 tys. osób. Jak podaje GUS, główną przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy (123,4 tys. osób). - Widać, że polskie firmy coraz chętniej sięgają po nowych pracowników. Ma to odzwierciedlenie także w liczbie ofert pracy w sektorze prywatnym - mówi Maliszewski.