Przez dwa kwartały z rzędu zanotowano ujemny poziom szwedzkiego PKB. Analitycy przewidują, że wyniki kolejnego, trzeciego kwartału pokażą kolejny spadek nawet o 1,3 procenta. Minister Borg stwierdził, że okazało się iż gospodarka kraju okazała się mniej odporna na kryzys i słabsza niż rząd ją oceniał.

Reklama

Jego opinię potwierdza również Pär Magnussen główny analityk brytyjskiego Royal Bank of Scotland zajmujący się rynkiem skandynawskim. Powiedział on, że dotychczasowy opinie o sile gospodarczej kraju były zbyt optymistyczne.

Ostatni raz zjawisko recesji polegające na znacznym zahamowaniu, a nawet spadku tempa wzrostu PKB, dotknęło Szwecję w 2009 roku. W stanie recesji jest też gospodarka sąsiadującej ze Szwecją, Danii.