Eugene F. Fama to profesor finansów, a Lars Peter Hansen - profesor ekonomii, obaj są pracownikami Chicago University. Robert J. Shiller to wykładowca ekonomii na Yale University.

Komitet Noblowski poinformował, że zostali oni wyróżnieni za opracowanie podstaw obecnego rozumienia cen aktywów. Częściowo zależy to od płynności ryzyka i postaw wobec ryzyka, a częściowo od wahań na rynku.

"Tegoroczna nagroda z dziedziny ekonomii została przyznana za empiryczne badania, dotyczące zmian cen aktywów, takich, jak akcje i obligacje - wyjaśnił Komitet Noblowski.

Aktywa to między innymi akcje, obligacje czy nieruchomości. Nagrodzeni ekonomiści sprawdzali, czy ceny tych aktywów da się przewidzieć na krótką i na długą metę. Fama wykazał, że w krótkim okresie ceny z przeszłości nie mogą posłużyć do przewidywania cen w przyszłości. Shiller udowodnił natomiast, że zyski z aktywów da się przewidzieć w dłuższym okresie - 3-5 lat. Hansen opracował metody badawcze, które pomagają oszacować różnego rodzaju teorie dotyczące cen aktywów. 

- Ich prace pomogły zrozumieć, jak działają rynki finansowe - tłumaczył profesor Per Stromberg z Komitetu Noblowskiego. Laureaci podzielą się nagrodą o łącznej wartości 8 milionów koron szwedzkich, czyli prawie miliona euro. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii jest przyznawana od 1969 roku, ufundował ją bank centralny Szwecji.