W porównaniu z rokiem 2011 zyski wzrosły aż czterokrotnie, co pozwoliło watykańskiemu bankowi przekazać blisko 55 milionów euro do budżetu Stolicy Apostolskiej, a prawie 32 miliony do własnych rezerw. Jak podkreśla we wstępie do raportu prezes IOR Ernst von Freyberg, instytut służy globalnej misji Kościoła katolickiego, chroniąc majątek osób związanych ze Stolicą Apostolską i samego Kościoła.

Reklama

Jego klienci prowadzą szpitale, szkoły i misje, a nie zajmują się biznesem. Dlatego przystąpiono do rewizji około dwudziestu tysięcy kont, by zamknąć te, które nie mają nic wspólnego z charakterem banku. W 2012 wysokość wkładów powierzonych watykańskiemu bankowi przez klientów przekroczyła sześć miliardów euro.