Główny ekonomista X-Trade Brokers, Przemysław Kwiecień, podkreśla, że dane o zatrudnieniu są coraz lepsze. Ekspert przyznaje, że w skali roku zatrudnienie zmniejszyło się, ale usunięcie czynników sezonowych, jego zdaniem, pokazuje, że w niektórych branżach mamy do czynienia ze wzrostem zatrudnienia. Do takich danych przyczynia się także wolny, w opinii Przemysława Kwietnia, około 1,5 procentowy wzrost gospodarczy.

Reklama

Niski wzrost wynagrodzeń, zdaniem eksperta pytanego przez IAR, odsuwa w czasie możliwość podwyżki stóp procentowych. Przemysław Kwiecień uważa, że dysponując takimi danymi Rada Polityki Pieniężnej nie powinna zmieniać swojej polityki.

Ekonomista X-Trade Brokers wraca uwagę, że niski wzrost wynagrodzeń odnotował także Narodowy Bank Polski w swoim dorocznym raporcie. Zdaniem Przemysława Kwietnia na niskie tempo wzrostu płac może wpływać obawa pracowników o utratę zatrudnienia.

Sierpniowe wynagrodzenie w porównaniu z poprzednim miesiącem spadło o 1,8 procent i wyniosło 3760,45 złotych. Było jednak wyższe niż rok wcześniej o 2 procent. W sierpniu w sektorze przedsiębiorstw pracowało ponad 5 milionów 493 tysiące osób. W porównaniu z sierpniem 2012 roku (rok do roku) zatrudnienie spadło o 0,5 procent.