Prawie 1 miliard 900 milionów złotych wynoszą tegoroczne przychody z prywatyzacji 57 spółek. Ministerstwo Skarbu Państwa przekaże jutro radzie ministrów te i inne informacje na temat realizacji „Planu prywatyzacji” w pierwszym półroczu.

Reklama

Tegoroczny plan prywatyzacyjny został wykonany w połowie. To czy uda się go zrealizować w całości, zdaniem Magdaleny Kobos z Ministerstwa Skarbu Państwa zależy między innymi od koniunktury na giełdach i finansowych możliwości inwestorów. Minister Skarbu w dalszym ciągu nadzoruje 256 spółek. W tym roku udało się sprywatyzować blisko 60 spółek, a w ubiegłym roku ponad 120. Rozmówczyni IAR zaznaczyła, że MSP będzie starało się wykonać plan prywatyzacyjny.

Największą prywatyzacją w tym roku była sprzedaż ponad 2 procent akcji PKO BP znajdujących się w posiadaniu Ministerstwa Skarbu Państwa. Przyniosła ona budżetowi ponad 856 milionów złotych. Prywatyzacja Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach przyniosła ponad 650 milionów złotych przychody, a sprzedaż Polskiego Holdingu Nieruchomości przyniosła Skarbowi Państwa prawie 215 milionów złotych. Prywatyzacja giełdowa dominuje nad branżową, która polega na poszukiwaniu sprzedawanej spółce inwestora strategicznego.

Z wyliczeń Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że ponad 1 miliard 700 milionów złotych przychodów pochodzi właśnie z giełdy. Tegoroczne przychody z prywatyzacji mają wynieść około 5 miliardów złotych. W ubiegłym roku wyniosły ponad 8 miliardów złotych. Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi obecnie 147 procesów prywatyzacyjnych.