PKN Orlen oświadczył, że informacje podane przez rosyjski serwis sa nieprawdziwe. W oświadczeniu polskiego koncernu czytamy, że z nieznanych powodów, serwis vedomosti.ru wymienia i wiąże różne, rzekomo prowadzone projekty, z kwestią podpisanych ostatnio kontraktów z firmą Rosnieft na zakup ropy naftowej do rafinerii w Polsce(w lutym 2013 r.) oraz w Czechach (w czerwcu br.) Zawarcie kontraktów na dostawy ropy, nigdy nie było warunkowane jakimikolwiek zobowiązaniami Koncernu wobec Rosnieft dotyczącymi realizacji wspólnych projektów czy też sprzedaży jakichkolwiek aktywów" - napisały władze PKN Orlen.

Reklama

Podkreślono też, że PKN ORLEN S.A. nie prowadzi żadnych działań zmierzających do zbycia udziałów w spółce ORLEN Lietuva. Koncern nie bierze i nie jest również zainteresowany udziałem w projekcie sprzedaży paliw na Białorusi, w Polsce i w Niemczech, który miałaby funkcjonować pod marką Rosnieft. Nie są też prowadzone żadne rozmowy z firmą Rosneft na temat innych kontraktów na dostawy ropy dla PKN ORLEN - czytamy.

Z kolei Ministerstwo Skarbu zaznacza, że uprawnione organy państwowe na bieżąco monitorują wszystkie procesy związane z kontraktowaniem surowców oraz relacje spółki z zagranicznymi kontrahentami. Dodaje, że jedyne kontakty PKN ORLEN i Rosnieft w ostatnich miesiącach, dotyczyły zawarcia kontraktów terminowych na dostawy ropy naftowej do rafinerii w Płocku oraz Republice Czeskiej. Podkreśla, że zawarcie kontraktów na dostawy ropy nigdy nie było warunkowane jakimikolwiek zobowiązaniami PKN Orlen wobec Rosnieft.

PKN ORLEN zapowiada, że zwróci się do wydawcy serwisu vedomosti.ru o sprostowanie.