Państwa, które jeszcze nie są w strefie euro będą miały możliwość uzyskania pomocy finansowej z Unii. Takie stanowisko zajął Parlament Europejski przyjmując raport przygotowany przez posła sprawozdawcę profesor Danutę Huebner.

Reklama

Propozycja zmiany przepisów zakłada, iż państwa spoza strefy euro, do których należy Polska, mogłyby na równych prawach korzystać z pomocy finansowej to jest, dostępu do wszelkiego rodzaju pożyczek i linii kredytowych. Dokument wskazuje także narzędzia i metody dokapitalizowania banków w krajach spoza strefy euro, które zdecydują się uczestniczyć we wspólnym nadzorze finansowym.

Zdaniem poseł Danuty Huebner, uzyskanie takiej pomocy szczególnie potrzebne będzie bankom zagrożonych bankructwem. Celem przepisów jest także zapewnienie równych warunków konkurencji między państwami strefy euro i tymi które do niej jeszcze nie należą. Jest to - zdaniem profesor Huebner- szczególnie ważne w związku z planami budowy wspólnego nadzoru bankowego, który powinien zacząć działać od marca przyszłego roku.