Banki muszą być bardziej bezpieczne dla tych, którzy ulokowali w nich pieniądze - to podstawowe przesłanie zatwierdzonej reformy. Nowe przepisy zobowiązują banki do utrzymywania wyższych rezerw kapitałowych i tak zwanych buforów, które w najtrudniejszych sytuacjach umożliwić powinny wypłacalne pieniędzy.

Reklama

Przepisy zakładają również ograniczenie zarobków pracowników i udziału w zyskach. Tak zwane bonusy nie będą mogły być większe od rocznego wynagrodzenia, bez względu na wielkość wypracowanych zysków. Przepis ten ma nakłonić pracowników do niepodejmowania niepotrzebnego ryzyka.

W celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, posłowie opowiedzieli się także za obniżeniem wymogów kapitałowych dla banków, które udzielają pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Reforma ma objąć 8300 banków w Unii.