Gospodarki Francji i Niemiec skurczyły się w ostatnim kwartale zeszłego roku. Wskazują na to oficjalne dane rządów tych krajów. W Niemczech wyjątkowo słaby był eksport. To przełożyło się na spadek niemieckiego PKB w czwartym kwartale o sześć dziesiątych procent w stosunku do poprzedniego kwartału. O trzy dziesiąte procent skurczyła się w tym samym okresie gospodarka Francji.

Reklama

Zdaniem niektórych ekonomistów, Francji grozi recesja - czyli dwa kolejne kwartały ujemnego wzrostu gospodarczego. Bank centralny w Paryżu jest jednak bardziej optymistyczny i sugeruje, że recesji nie będzie. Niemcy także, zdaniem wielu obserwatorów, odbiją się gospodarczo w pierwszym kwartale tego roku.