Polskie firmy w unijnym ogonie jeśli chodzi o innowacyjność. Tak wynika z danych opublikowanych w Brukseli, a zebranych przez urząd statystyczny Eurostat w latach 2008-2010. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej - zaledwie 27 procent firm w naszym kraju zakwalifikowano do innowacyjnych. Gorzej od Polski wypada tylko Bułgaria. Słabe wyniki zanotowały też Łotwa, Rumunia i Węgry. Po drugiej stronie są kraje Europy Zachodniej. Najwięcej innowacyjnych firm jest w Niemczech - 79 procent, a następnie w Luksemburgu, Belgii, Portugalii, Szwecji i Irlandii. Średnia unijna to 53 procent.

Reklama

Innowacyjne firmy to takie, które oferują nowy lub znacząco ulepszony produkt - dobro lub usługę, albo te, które zastosowały ulepszony proces wytwarzania. Spośród innowacyjnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej niewiele - nieco ponad jedna czwarta współpracowała z innymi przedsiębiorstwami, uniwersytetami czy ośrodkami naukowymi. Pozostałe wykorzystywały własne zasoby.