Enea podała, że do czasu przejęcia obowiązków przez Zamasza, obowiązki prezesa będzie pełnił Janusz Bil. Z kolei Tauron podał, że Zamasz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa z dniem 31 grudnia 2012 r.

Reklama

Pod koniec października rada nadzorcza Enei ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Pod koniec września prezes Enei Maciej Owczarek z powodów osobistych złożył wypowiedzenie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Rada nadzorcza Enei powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki, do czasu powołania nowego prezesa, dotychczasowemu członkowi zarządu, Januszowi Bilowi.