Chodziło o unijne rozporządzenie nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Reklama

Zgodnie z tym rozporządzeniem wszelkie płatności bezpośrednie, których kwota przewyższa 5 tys. euro, były stopniowo zmniejszane w każdym roku, począwszy od 2009 r. do 2012 r. Zmniejszenia te były jeszcze większe przy kwotach dopłat wyższych niż 300 tys. euro.

W swojej decyzji z 2009 r. Komisja Europejska postanowiła, że kwoty uzyskane w wyniku tych zmian będą przydzielone wyłącznie państwom członkowskim innym niż nowe kraje członkowskie. W efekcie Polska ich nie dostała. Dlatego zaskarżyła decyzję Komisji w tej części.

W czwartek unijny Sąd oddalił skargę (sygn. T-333/09).