Zamiast obiecanych zysków kontrolowana przez państwo grupa zbrojeniowa pokaże pół miliarda złotych straty - informuje "Puls Biznesu".

Reklama

Jak mówi jeden z informatorów gazety, na ubiegłotygodniowej radzie dyrektorów Bumaru okazało się, że bilans z 2010 roku wymaga weryfikacji. Jednak za 2010 rok sprawozdanie zostało zatwierdzone, więc bilansu nie można zmienić i w efekcie straty wykryte za 2010 rok obciążą wynik za 2011 rok - wyjaśnia.

Straty wynikają m.in. z przeszacowania kontraktów eksportowych, które okazały się niedochodowe - stwierdza gazeta, podkreślając, że Bumar dotychczas zasypywał rynek pozytywnymi informacjami o wynikach.

Za 2010 rok zysk był oszacowany na prawie 18 mln zł (wobec 11,3 mln zł w 2009 roku), a skonsolidowany wynik był rekordowy - 100 mln zł (wobec 57 mln zł rok wcześniej). Prognozy na 2011 rok też były optymistyczne i spółka szacowała, że skonsolidowany zysk brutto przekroczy 73 mln zł - wylicza dziennik.