Według rzecznika Ministerstwa Handlu, ogólna wartość eksportu od stycznia do czerwca wyniosła 954 mld 380 mln dolarów, a importu 885 mld 460 mln dolarów.

Reklama

Zdaniem rzecznika, powodem znacznego obniżenia tempa wzrostu eksportu jest przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza na świecie. Od września 2011 tempo wzrostu eksportu zaczęło się zmniejszać i w wyniku tego procesu tempo to najniższe notowania miało w końcu stycznia 2012 r. Od lutego powoli wskaźnik tempa wzrostu eksportu zaczął się powiększać.

Według rzecznika największym problemem dla eksportu chińskiego jest stagnacja gospodarcza na świecie i brak perspektyw szybkiej zmiany tej sytuacji. Zarówno gospodarka USA jak i krajów EU przeżywa długotrwały kryzys - w podobnej sytuacji jest Japonia. Jest to główna przyczyna obniżenia wartości chińskiego eksportu do tych krajów.

Z danych Ministerstwa Handlu wynika również, że bardzo wzrosły koszty produkcji, zwłaszcza przedsiębiorstw nastawionych na eksport. Ze sprawozdań niektórych eksporterów wynika, że w ciągu ostatniego roku płace wzrosły o 20 proc. a proces ich wzrostu utrzymuje się już od dwóch lat. Towarzyszy temu spadek produkcji, co powoduje znaczne obniżenie rentowności. Kolejne lata będą więc dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw eksportowych - dodał rzecznik.

Zdaniem rzecznika pogorszyły się również znacznie warunki handlu na rynku globalnym. Wzrosła konkurencja i ryzyko operacji finansowych, co również ma wielki wpływ na rentowność eksporterów. Jak wynika z danych Urzędu Celnego, w pierwszej połowie roku chińscy eksporterzy dokonali znacznych zmian strukturalnych, aby dopasować podaż do obecnych warunków rynku światowego. Proces ten będzie postępował i zdaniem Ministerstwa Handlu tempo wzrostu eksportu powinno wrócić do stałego poziomu 10 proc. w skali roku.