Na czele rankingu jest Ameryka (89,5 pkt.). Polska uzyskała 72,3 pkt. Bezpośrednio przed nami są Czesi (73,5 pkt.), a za nami Węgrzy (70,7 pkt.) i Słowacy (68,8). Autorzy rankingu brali pod uwagę blisko 30 czynników, ale szczególnie istotne były następujące: ceny, dostęp, jakość i bezpieczeństwo żywności.

Reklama

Zdaniem ekspertów, mocne strony naszego kraju to wysokie standardy żywieniowe oraz niski poziom występowania niedożywienia. Polska wypadła świetnie (87 punktów na 100) pod względem zapewnienia dostaw żywności dla obywateli. Słabiej, ale stosunkowo nieźle, bo na 60 pkt. na 100, oceniono infrastrukturę rolniczą.

W kategorii: "jakość i bezpieczeństwo", nasz kraj również osiągnął przyzwoity wynik. Otrzymał 100 proc. za normy żywieniowe, krajowe wytyczne dietetyczne, dostępność witaminy A oraz bezpieczeństwo żywności, za które oceniono nas wyżej niż USA, lidera rankingu.