Dominik został powołany na to stanowisko 22 czerwca br. Zastąpił Ludwika Koteckiego.

Reklama

Strategia integracji Polski ze strefą euro jest aktualnie oparta na czterech filarach, z których trzy można określić, jako krajowe, związane są z wypełnieniem kryteriów konwergencji i odpowiednim przygotowaniem do przyjęcia euro, a czwarty - nowy filar - jest związany z ustabilizowaniem się sytuacji w strefie euro - powiedział we wtorek dziennikarzom pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro, wiceminister finansów Jacek Dominik. Dodał, że w tym czwartym filarze chodzi zarówno o stabilizację na poziomie instytucjonalnym, jak i przywrócenie zaufania rynków finansowych do wspólnej waluty.

Determinacja polskich władz, aby Polska znalazła się we wspólnym obszarze walutowym jest duża, o czym świadczy kontynuowanie procesu przygotowań praktycznych- podkreślił.

Wskazał, że "wejście do strefy euro nie zależy jednak tylko od determinacji władz polskich, wiele zależy od zmian w samej strefie euro. Z uwagi na niepewne perspektywy strefy euro nie ma (...) sensu dyskutować obecnie o dacie przyjęcia euro. Kluczowy wydaje się rozwój sytuacji do końca tego roku - stwierdził.

Dominik zaznaczył, że jeśli nawet byłyby wypełnione, określone w naszej strategii integracji, kryteria włączenia złotego do ERM II (dwuletni okres przed przystąpieniem do strefy euro, kiedy kurs złotego byłby związany z euro - PAP), to okres przyjęcia euro trwałby minimum ok. trzech lat.

Według wiceministra przyjęcie euro jest korzystne dla Polski. Zmiany w funkcjonowaniu strefy euro mogą jednak mieć pewien wpływ na koszty przystąpienia do wspólnego obszaru walutowego - zastrzegł.

W jego ocenie nie należy się spodziewać zmian kryteriów konwergencji, a obecne działania w strefie euro koncentrują się na poprawie jakości zarządzania nią.

Pytany o przygotowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (resort finansów informował, że rząd miał go przyjąć w 2011 r. - PAP), wiceminister powiedział, że został on w grudniu 2011 r. przyjęty przez Komitet ds. Europejskich.

Reklama

Biorąc pod uwagę skalę zmian w strefie euro za celowe uznano wstrzymanie prac nad tym dokumentem - stwierdził. Wyjaśnił, że dokument może wymagać pewnych uzupełnień.

Poinformował, że trwają prace zespołów roboczych i grup zadaniowych nad raportami, które opisują harmonogram działań koniecznych do zrealizowania, gdy zapadanie decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro.

Do końca roku dokumenty te, stanowiące swego rodzaju +podręczniki+ wprowadzenia euro w Polsce, powinny być gotowe. +Instrukcje+ te nie zawierają jednak daty wprowadzenia euro, a jedynie wskazują sekwencję działań, których podjęcie jest konieczne - dodał.