W końcu I kw. z usług SKOK-ów korzystało dokładnie 2 mln 485 tys. osób, o 170 tys. więcej niż w grudniu 2011 r.
Reklama
Wartość depozytów złożonych w kasach przekraczała w końcu marca 15 mld zł i była o ponad 0,5 mld zł większa niż trzy miesiące wcześniej, z kolei wartość pożyczek udzielonych przez SKOK-i swoim członkom się zmniejszyła. Spadek w I kw. wyniósł ok. 0,25 mld zł, do 10,7 mld zł.
Sieć placówek spółdzielczych kas liczy blisko 2 tys. punktów. Dla porównania – banki mają 14 tys. oddziałów oraz mniejszych placówek, jak filie czy ekspozytury.
Spółdzielcze kasy wkrótce znajdą się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niedawno Sejm zmienił ustawę o SKOK-ach z 2009 r. w taki sposób, by usunąć niezgodności z konstytucją, które w styczniu stwierdził Trybunał Konstytucyjny.