Według niej chiński popyt na ten surowiec będzie rósł do roku 2017 o 13 proc. rocznie, podczas gdy w USA zwiększy się w ciągu najbliższego pięciolecia tylko o 13 proc. Zużycie gazu w Europie wzrośnie w tym samym czasie o 7,9 proc.

Reklama

Azja będzie regionem ze zdecydowanie najszybszym wzrostem, zapewnianym przede wszystkim przez Chiny, które około roku 2013 staną się trzecim największym konsumentem gazu - oświadczyła MAE, której członkami jest 28 państw, w tym USA, Japonia i najważniejsze kraje europejskie.

Według afiliowanej przy OECD agencji, niskie ceny gazu sprawią, że w USA około roku 2017 ilość prądu wytwarzanego przez elektrownie gazowe niemal zrówna się z produkcją siłowni pracujących na węglu.