Zarządy PBG i Hydrobudowy podjęły uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. Uchwałę w sprawie wniosku o upadłość układową podjął także zarząd Aprivii - poinformowały spółki w komunikatach.

PBG poinformowało w komunikacie prasowym, że powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenia robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat pozyskania finansowania.

PBG podało, że do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek, co znacznie utrudnia realizację kontraktów. PBG poinformowało też, że będzie dążyć do spłaty znaczącej większości swoich zobowiązań m.in. dzięki pozyskaniu środków z emisji obligacji. Kurs PBG spada w poniedziałek o 13.30 o ponad 13 proc., po tym, jak spółka podała informację o podjęciu przez zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o upadłość układową. O godz. 13.30 kurs akcji PBG wynosi 14,6 zł. Kurs akcji zależnej Hydrobudowy o godz. 13.30 spada o ponad 10 proc. i wynosi 0,34 zł.