Rząd Donalda Tuska sprywatyzuje trzysta spółek: 279 nadzorowanych przez ministra skarbu państwa i 21 nadzorowanych przez innych ministrów.

Reklama

Jak poinformował CIR, wśród przedsiębiorstw sektora energetycznego prywatyzacja ma objąć m.in. spółki: Energa, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica.

Planowana jest kontynuacja prywatyzacji pięciu spółek sektora instytucji finansowych - przewiduje się zbycie wszystkich należących do Skarbu Państwa akcji Banku Gospodarki Żywnościowej i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Będą również zbywane kolejne pakiety akcji PZU i PKO BP.

Na 2012 r. przewidywane jest zakończenie konsolidacji kapitałowej spółek w Grupie Bumar, a na 2013 r. planowany jest debiut giełdowy Bumaru.