Resort gospodarki szacuje, że w lutym 2012 roku dynamika produkcji przemysłowej wniosła mniej więcej 7 procent w ujęciu rocznym, a roczna inflacja - 4,2 procent.

Reklama

"W świetle rewizji przez GUS danych dotyczących produkcji przemysłowej za listopad i grudzień - szacujemy wzrost produkcji w lutym na poziomie zbliżonym do 7 proc." - napisano w komentarzu ministerstwa gospodarki.

Ekonomiści pytani przez Polską Agencję Prasową szacują, że w lutym dynamika produkcji wyniosła 8,6 proc. licząc rok do roku wobec 9,0 proc. w styczniu.

Analitycy resortu gospodarki prognozują, że inflacja w lutym wzrosła do 4,2 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym - o 0,3-0,4 proc.

"Podtrzymujemy nasze szacunki dotyczące inflacji (w układzie r/r 4,2 proc., w układzie m/m 0,3-0,4 proc.). W lutym mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, a równocześnie doszło do wzrostu cen ropy na rynkach światowych. Powinna była mieć miejsce stabilizacja cen paliw. Wyhamować powinien również wzrost cen żywności" - napisano w raporcie.

"Dodatkowo luty to jeszcze przeceny cen odzieży i obuwia. Trzeba jednak mieć na uwadze weryfikację przez GUS tzw. koszyka (robiona raz do roku) i wynikające z tego możliwe dostosowania wskaźnika" - dodano.