W 2011 roku PKB Chin osiągnął wartość około 7,5 bln dolarów.

Reklama

Ze wstępnej analizy Chińskiego Urzędu Statystycznego wynika, że mimo światowej stagnacji ekonomicznej, gospodarka chińska rozwija się dynamicznie. Spadają ceny towarów przemysłowych, a jakość życia społeczeństwa poprawia się.

W 2011 roku indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 5,4 proc,. (w tym ceny towarów spożywczych o 11,8 proc.), indeks cen dóbr produkcyjnych o 6 proc., całkowita wartość sprzedaży detalicznej o 17,1 proc., a wartość wymiany handlu zagranicznego o 20,3 proc.

W tym czasie z terenów rolniczych do wielkich miast w poszukiwaniu pracy przeniosło się 12 mln 210 tys. osób. Wzrósł też średni miesięczny dochód na głowę mieszkańca - na terenach wiejskich o 11,4 proc. (do 1116 dolarów), a w miastach o 8,4 proc. (3489 dolarów).

Wiceprezes urzędu Xie Hongguan ocenia, że zjawiska gospodarcze są zgodne z założeniami XII planu pięcioletniego (2011-2015). Zaznacza jednak, że wzrost PKB był niższy niż w latach poprzednich; związane to było z niesprzyjająca koniunkturą na świecie. W porównaniu jednak z czołowymi gospodarkami świata jest to nadal wynik imponujący.