Ministrowie finansów UE zajmą się we wtorek procedurami nadmiernego deficytu w pięciu krajach UE, w tym Polsce. Mają uznać, że w świetle oceny KE i dostępnych danych, Polska podejmuje działania, by zredukować deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2012 r.Rada Ekofin, jak powiedziały PAP źródła w Radzie, zgodzi się z oceną Komisji Europejskiej z 11 stycznia, że nie są wymagane obecnie dodatkowe kroki w ramach procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.

Reklama

Rada nie podejmie jednak jeszcze decyzji o zamknięciu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. KE uznała, że na podstawie dostępnych danych Polska, a także Belgia, Cypr i Malta "podejmują działania stanowiące odpowiedni postęp w kierunku korekty deficytu w wyznaczonym im przez Radę czasie". W przypadku Polski procedura nadmiernego deficytu jest wznowiona od 2009 roku. W lipcu 2009 roku Rada wezwała Polskę do obniżenia deficytu poniżej 3 proc. PKB w 2012 roku, z rocznym wysiłkiem konsolidacyjnym przynajmniej 1 i 1/4 proc. PKB począwszy od 2010 roku.

Jedynie w przypadku Węgier Rada ma przyjąć we wtorek decyzję uznającą, że kraj ten nie dostosował się do jej rekomendacji w sprawie podjęcia koniecznych środków, by obniżyć deficyt poniżej limitu 3 proc.