"W wyniku dokonanej analizy Millennium bcp uznał, że rozwiązaniem najlepiej zabezpieczającym interesy wszystkich interesariuszy, a także najlepiej utrwalającym zdolność do kreowania wartości, jest utrzymanie swych udziałów w Banku Millennium" - napisano w komunikacie.

Reklama

Pod koniec lipca Millennium bcp informował, że rozpoczął analizę możliwych scenariuszy związanych z oceną wartości swojej inwestycji w Polsce.

"Proces ten obejmował gruntowną analizę szeregu opcji, przy czym niektóre z nich wynikały z otrzymanych ofert zakupu posiadanych przez Millennium bcp akcji Banku Millennium w Polsce" - napisano w komunikacie.

Pod koniec września portugalski bank informował, że otrzymał trzy pisemne oferty wstępne kupna Banku Millennium oraz inne w formie ustnej.

Millennium bcp ma 65,51 proc. akcji i głosów na WZA Banku Millennium.

Reklama