To efekt wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Nowela zawiera zakaz naruszania zbiorowych praw pasażerów. Dzięki temu zwiększają się uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), który od dziś będzie mógł nakładać kary finansowe na spółki za więcej przewinień niż obecnie.

Przewoźnicy będą musieli bardziej dbać o higienę w pociągach, komfort przewozu oraz o to, by pasażerowie mieli realną możliwość przejazdu, za który zapłacili. Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się z tych obowiązków, prezes UTK wyda decyzję nakazującą usunięcie naruszeń w określonym czasie. Jeżeli kolej nie dostosuje się do niej, prezes nałoży karę w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Zmiany znacznie zwiększają ochronę pasażerów, którzy do tej pory w większości przypadków musieli dochodzić swoich praw od nierzetelnego przewoźnika jedynie na drodze sądowej.

malgorzata.kryszkiewicz@infor.pl