- Gromadzenie przez firmy pieniędzy to nie tylko efekt wzmożonej niepewności związanej z ostatnim kryzysem. Przed 2008 r. wzrost gotówki był równie silny, dlatego przyczyny muszą leżeć gdzie indziej - przekonuje Monie Lindsey, dyrektor zarządzający Treasury Strategies.

Reklama

Firma ma kilka hipotez, dlaczego gotówka oderwała się od PKB. Jedną z nich jest wzrost tzw. uwięzionej gotówki, czyli pieniędzy, które firma trzyma na kontach ulokowanych poza strefą euro, ale ze względów podatkowych lub regulacyjnych nie może sprowadzić ich do kraju. Inna hipoteza mówi o tym, że w mijającej dekadzie zwiększyła się nieprzewidywalność wydarzeń gospodarczych, dlatego firmy same nakładały na siebie bardziej restrykcyjne wymogi kapitałowe.