Dług publiczny w relacji do PKB w 2011 r. wyniesie 53,8 proc., w 2012 r. 51,7 proc., zaś w 2013 r. 49,4 proc., natomiast w 2014 r. 47,6 proc., a w 2015 r. 47,2 proc. - wynika ze Strategii Zarządzania Długiem Publicznym.

Reklama

"W 2011 r. przewidywany jest wzrost relacji długu do PKB z 52,8 proc. na koniec 2010 r. do 53,8 proc., czego przyczyną jest znaczące osłabienie złotego w reakcji na kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Przy przyjętych założeniach w latach 2012-15 relacja długu do PKB będzie się zmniejszać i obniży się poniżej progu 50 proc. w 2013 r. Zmniejszać się również będzie relacja długu sektora general government do PKB, która w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 50,1 proc. Przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc. przewidzianego w Traktacie z Maastricht" - napisano w dokumencie.

"W horyzoncie Strategii przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w 2012 r., a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2 proc. w 2015 r." - dodano.

Z dokumentu wynika, że w horyzoncie strategii przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w 2012, a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2 proc. w 2015 r.