Chodzi o działanie "różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła trzy nabory - w 2008, 2009 i 2010 r. W sumie rolnicy złożyli ponad 16,7 tys. wniosków, na kwotę 1 mld 400 tys. zł. - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Agencji Tomasz Kołodziej.

Reklama

Tegoroczny nabór będzie odbywał się dwóch etapach. Od 27 września do 14 listopada o pieniądze będą mogli się starać rolnicy planujący budowę biogazowni lub energii elektrycznej z biogazu. Od 17 października do 4 listopada Agencja będzie przyjmowała wnioski na uruchomienie innej działalności nierolniczej.

Jak mówił Kołodziej jest ok. 400 różnych działalności, które może wspierać ARiMR. Np. mogą to być wszelkiego rodzaju usługi dla ludności jak np. handel, rzemiosło, roboty budowlane, turystyka, usługi transportowe, magazynowanie, przetwórstwo produktów rolnych czy prowadzenie przedszkola.

Na budowę biogazowni maksymalnie rolnik może dostać 500 tys. zł, zaś na uruchomienie innych rodzajów działalności - do 100 tys. zł. Agencja zakłada, że w tym naborze wyda 365 mln zł. Ale prezes nie wykluczył, że pula pieniędzy będzie zwiększona.

Wsparcie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy w gospodarstwie są straty spowodowane klęskami żywiołowymi, zostanie zwiększona do 80 proc.

Kołodziej zaznaczył, że zmieniły się zasady przyznawania pomocy. Przede wszystkim zostanie wprowadzony nosy system ustalania kolejności wypłaty środków, czyli będzie to się odbywało na zasadzie rankingu. Najszybciej będą mogli dostać pieniądze ci rolnicy, którzy mają niskie dochody, ich warunki gospodarowania są trudne, a gospodarstwo małe. Pierwszeństwo będą miały osoby z biednych gmin i te, które dotychczas nie korzystały z unijnego wsparcia.

Prezes podkreślił, że Agencja przewidziała znaczne ułatwienia w samym składaniu wniosków. Rolnik nie musi ich dostarczać osobiście, a może posłużyć się pocztą, dokumenty może złożyć w dowolnym oddziale regionalnym Agencji.

Działanie to jest skierowane do rolników i ma pomóc w powstawaniu nowych miejsc pracy poza rolnictwem - tłumaczył Kołodziej. O pieniądze mogą więc starać się tylko osoby, które są co najmniej od roku ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz członkowie rodzin tych rolników. Beneficjenci muszą mieszkać na wsi lub w małej gminie miejsko-wiejskiej (do 5 tys. mieszkańców).

Reklama

Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział, że uruchomienie małych biogazowni jest sposobem na zagospodarowania różnych uciążliwych odpadów przez ich wykorzystanie w instalacjach wytwarzających m.in. energię elektryczną. "Jest to sposób na oczyszczenie środowiska" - zaznaczył.