Zdaniem Federalnej Agencji ds. Finansowania Nieruchomości (przejęła szczątki po bankrutujących Fannie Mae i Freddie Mac) na którą powołuje się "NYT", banki były świadome, że zabezpieczenia instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych były niewystarczające. Jednym słowem, udzielały kredytów osobom, które nie były w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek.

Reklama

Chodzi przede wszystkim o Bank of America, JPMorgqan Chase i Goldman Sachs.

Fannie Mae i Freddie Mac poniosły straty rzędu 30 mld dolarów na skutek tych transakcji, co zmusiło rząd do wykupienia jego długów. Te dwie organizacje, to instytucje dotowane przez rząd, które udzielają poręczeń na kredyty hipoteczne głównie dla biedniejszych Amerykanów, zwłaszcza mniejszości rasowych.

Eksperci cytowani przez "NYT" zapewniają, że to początek fali pozwów przeciwko instytucjom finansowym, które zajmowały się zabezpieczaniem hipotek. Przedstawiciele banków twierdzą natomiast, że problemy ze źle zabezpieczonymi kredytami hipotecznymi, to wina sytuacji gospodarczej a nie samych banków.