Agencja obniżyła rating Irlandii z poziomu Baa3 do Ba1 motywując to "wzrastającym prawdopodobieństwem", że kraj ten, borykający się z olbrzymim zadłużeniem, będzie potrzebował kolejnej pomocy finansowej po wygaśnięciu obecnego programu pomocy w końcu 2013 r.

Reklama

Według oceny Moody's, sytuacja Irlandii w dalszej perspektywie również pozostaje "negatywna". Agencja jest zdania, że do udziału w jakimkolwiek dalszym programie pomocowym dla Irlandii zostaną poproszeni inwestorzy prywatni i banki wzorem rozwiązania proponowanego dla Grecji, które jest obecnie przedmiotem negocjacji.

Moody's w swym raporcie przyznała, że rządowi Irlandii udało się zmniejszyć deficyt budżetowy i spełnić warunki postawione przez UE i MFW, jednak podkreśliła, że "ryzyko pozostaje nadal duże, zwłaszcza w świetle utrzymującej się słabości gospodarki irlandzkiej".

Agencja zwróciła też uwagę na "zmianę tonu rządów krajów UE w kwestii warunków, od których spełnienia będzie możliwe udzielanie pomocy".

Obniżenie ratingu Irlandii nastąpiło wkrótce po podobnym obniżeniu ratingu Portugalii, trzeciego kraju strefy euro, który padł ofiarą kryzysu zadłużeniowego. Posunięcia te nastąpiły w wyjątkowo trudnym okresie dla 17 krajów strefy euro, które stanęły wobec perspektywy rozszerzenia się kryzysu na tak ważne kraje jak Hiszpania i Włochy. Analitycy podkreślają, że są one zbyt duże aby skorzystać z programu pomocowego.