Zdaniem cytowanych przez gazete ekonomistów trudniej teraz rozszyfrować nieformalne nastawienie w polityce pieniężnej Rady. Pogorszyła się tym samym skuteczność zarządzania RPP oczekiwaniami rynkowymi dotyczącymi podwyżek stóp procentowych. Powoduje to taki efekt, że już dzień po ich ogłoszeniu oprocentowanie w bankach skacze wyżej, niż to miało miejsce wtedy, gdy mogły one przewidzieć, co zrobi RPP.

Reklama

Ponadto wypowiedzi poszczególnych członków RPP są często sprzeczne i niejednoznaczne.