"Dopuszczalny poziom deficytu budżetu państwa w 2011 roku wynosi 40,2 mld zł. Aktualnie szacowany poziom tego deficytu, uwzględniający wyższą wypłatę z zysku NBP wynosi 35,7 mld zł" - napisał Radziwiłł w odpowiedzi na interpelację poselską.

Reklama

"Prognozowany w ustawie budżetowej na 2011 rok poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa wynosił 167,5 mld zł. Aktualny szacunek uwzględniający wyższą wypłatę z zysku NBP (niższy deficyt budżetu) oraz zmniejszenie wysokości części składki emerytalnej przekazywanej do OFE (niższe rozchody) wynosi 154,9 mld zł" - dodał.