W kwietniu spadł odsetek Polaków, którzy dobrze oceniają funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Starsi Polacy częściej dobrze mówią o ZUS, zaś młodsi o OFE. Centrum Badania Opinii Społecznej podało, że w kwietniu pozytywne opinie na temat ZUS wyraziło 29 proc. ankietowanych Polaków, co oznacza spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu z marcem.

Reklama

Analitycy CBOS zauważają, że spadek poparcia nie przełożył się na "znaczący" wzrost dezaprobaty wobec tej instytucji - deklaruje ją połowa Polaków (50 proc.), czyli 2 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem. Od marca przybyło natomiast osób niepotrafiących ustosunkować się do działalności tej instytucji (zmiana z 16 proc. na 21 proc.).

"Pozytywne opinie o funkcjonowaniu ZUS przeważają wśród najstarszych respondentów (mających 65 lat i więcej), w grupach emerytów i rencistów, a także wśród osób najsłabiej wykształconych, natomiast zdanie wyraźnie gorsze mają ludzie z wyższym wykształceniem, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracyjno-biurowi" - wskazuje CBOS.

Gorsze niż przed miesiącem są oceny dotyczące działalności OFE. O 5 punktów procentowych (do 24 proc.) zmniejszył się odsetek osób wyrażających pozytywną opinię o ich funkcjonowaniu, a o 6 punktów procentowych zwiększyła się liczba osób, które nie mają na ten temat zdania. Co trzeci badany (32 proc. w porównaniu z 33 proc. w marcu) źle ocenia OFE.

"Dobre opinie o działalności OFE częściej niż złe deklarują młodsi respondenci (do 34 lat), w tym także uczniowie i studenci, jak również osoby uzyskujące najniższe dochody per capita w gospodarstwie domowym" - wyjaśnia CBOS. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7 - 13 kwietnia 2011 roku na liczącej 1192 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.