"W nadchodzącym półroczu zwiększenia zatrudnienia możemy się spodziewać w niemal, co czwartej badanej firmie (24 proc.), jest ono częściej planowane w największych firmach (38 proc.)" - napisano w komentarzu do badania.

Reklama

Redukcję zatrudnienia planuje 11 proc. firm.

W poprzednim badaniu, z końca listopada, 55 proc. pracodawców nie planowało zmian zatrudnienia, zwiększenie zatrudnienia przewidywało 24 proc. badanych, a redukcję 14 proc.

Z badania wynika, że 66 proc. przedsiębiorstw planuje pozostawienie wynagrodzeń na obecnym poziomie, 23 proc. planuje ich zwiększenie, zaś 5 proc. spadek.

Badanie realizowane przez TNS OBOP odbywa się w cyklu kwartalnym. Każda edycja badania jest przeprowadzana na reprezentatywnej ze względu na wielkość firmy i region próbie 300 firm. Wywiady bieżącej edycji badania zostały zrealizowane od 9 do 17 lutego. Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz te, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.