>>>Ten program rozliczy cię z PIT

Rząd przyjął we wtorek projekty zmiany ustawy Prawo atomowe oraz tzw. ustawy inwestycyjnej, które wprowadzają przepisy, umożliwiające budowę w Polsce elektrowni jądrowych - podało Centrum Informacyjne Rządu.Jak podkreśla CIR, w nowych regulacjach największy nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa w przyszłych elektrowniach atomowych.

W projekcie nowelizacji Prawa atomowego przedstawiono niezbędne rozwiązania funkcjonowania przemysłu jądrowego, a także określono zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako urzędu dozoru jądrowego nad obiektami jądrowymi.

W drugim przyjętym projekcie - tzw. ustawy inwestycyjnej - określono zasady przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Te przepisy mają określać m.in. szczegóły wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji zasadniczej oraz pozwolenia na budowę elektrowni.