Rozmowy będą dotyczyć planów reform, które mają ograniczyć deficyt Polski do 3 proc. PKB do końca 2012 r. Takie są wymagania wynikające z Paktu Stabilności i Wzrostu wynikające z wszczęcia przeciwko Polsce w 2007 roku procedury nadmiernego deficytu.

Reklama

– Nie widzę potrzeby wydłużenia terminu z 2012 r. do 2013 r. Polska miała raczej dobre wyniki gospodarcze podczas kryzysu – stwierdził wczoraj Olli Rehn. Z kolei minister Rostowski podkreślał, że rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską wciąż trwają. – Chodzi o to, czy mamy osiągnąć pułap 3 proc. relacji deficytu do dochodu narodowego w przyszłym roku, czy dopiero w 2013. Dyskutujemy z Komisją Europejską na zasadach partnerskich, jak najlepiej do tego podejść.

Rehn wciąż nie otrzymał od ministra Rostowskiego odpowiedzi na list, który skierował do niego kilka tygodni temu. Komisarz domagał się od polskiego szefa resortu finansów, aby na piśmie przedstawił mu plan reform, które doprowadzą do obniżenia deficytu finansów. Rehna interesuje zwłaszcza reforma OFE.

Z nieoficjalnych informacji „DGP” wynika, że resort ma przygotować odpowiedź do najbliższego piątku. Taki przynajmniej termin miał paść w rozmowie Rostowskiego i Rehna wczoraj w Brukseli, przy okazji posiedzenia Ecofinu. – Oczekuję, że wkrótce po mojej misji w Warszawie dostanę formalną odpowiedź od polskiego rządu, która będzie zgodna z zaleceniami rady – powiedział wczoraj Rehn. Na co minister Jacek Rostowski odpowiedział, że „wpierw są dyskusje, a potem będą konkrety”. Na razie ministerstwo finansów wysłało do Brukseli „elementy odpowiedzi” na list komisarza.

agiel, pap