W styczniu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 36 tys., podczas gdy w grudniu wzrosła o 121 tys. po korekcie.

Reklama

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w styczniu o 50 tys., podczas gdy w grudniu wzrosła o 139 tys. po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się w styczniu stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,5 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 146 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 145 tys.