>>>Sam rozlicz się z fiskusem. Ten program ci pomoże

Reklama

W związku z upływającą kadencją obecnego zarządu PKN Orlen rada nadzorcza spółki zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członków zarządu - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

PKN podał, że szczegółowe warunki konkursu zostaną podane 28 stycznia 2011 r. w ogłoszeniach, które ukażą się w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej spółki.

Kadencja obecnego zarządu upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki podsumowującego 2010 r.