Wynikiem zmniejszenia przelewów do OFE będą większe wahania na polskim rynku akcji i obligacji oraz rosnąca zależność od napływu zagranicznego kapitału w nadchodzących latach - ocenia w komentarzu z wtorku BNP Paribas."OFE dysponujące mniejszą ilością gotówki nie będą mogły odgrywać roli pochłaniaczy szoku w okresie odpływu zagranicznego kapitału" - zaznaczył bank.

Reklama

BNP Paribas przypomniał, że w szczytowym okresie finansowego kryzysu w końcu 2008 r. i na początku 2009 r. fundusze dopomogły w ustabilizowaniu zarówno rynku akcji, jak i obligacji. Analitycy banku sądzą, iż zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że wzrośnie presja na sprzedaż 10-letnich obligacji i że spread polskich dziesięciolatek do niemieckich Bundów w najbliższych tygodniach poszerzy się w stronę ubiegłorocznego rekordu 340 pb.

Deficyt finansów publicznych (ESA 95) wskutek zatrzymania w ZUS-ie ok. 70 proc. transferów dotychczas kierowanych do OFE poprawi się o ok. 0,9 pkt proc. PKB w 2011 r. i o 1,1 pkt proc. PKB począwszy od 2012 r. - ocenia bank.