Osłabienie wzrostu gospodarczego krajów uprzemysłowionych oraz ciąg dalszy problemów ze stabilnością strefy euro, co może w konsekwencji prowadzić do wyjścia niektórych krajów z unii walutowej – to nas czeka w 2011 roku według prognozy prof. Nouriela Roubini dla dziennika „La Tribune”.

Reklama

W krajach rozwijających się, dla odmiany, wzrost gospodarczy będzie znacznie większy. Tak wysoki wzrost spowoduje przegrzanie się gospodarek oraz wystrzelenie inflacji do poziomu 6 proc. Strefa euro będzie musiała się rozwiązać problem długu publicznego. Jeśli tego nie uczyni, wówczas kryzys rozleje się na inne kraje.

Więcej informacji: Roubini: Rok 2011 upłynie pod znakiem umacniania się podziału świata na dwie prędkości