Tallin rozpoczął proces przygotowywania kraju do przyjęcia europejskiej waluty z chwilą przystąpienia do UE w maju 2004 roku.

Reklama

Bałtycki kraj będzie jednym z najmniejszych i najuboższych w strefie. Znaczna część Estończyków uważa jednak wspólną walutę za dopełnienie integracji z Zachodem.

KE zaproponowała Estonii przystąpienie do strefy euro w maju 2010 roku; decyzję o przyjęciu nowej waluty przez zatwierdzili 13 lipca ministrowie finansów eurolandu.

Według najnowszych badań opinii publicznej blisko połowa Estończyków opowiedziała się za wejściem do strefy euro - podaje największa w krajach bałtyckich agencja informacyjna BNS.

Reuters określił przyjęcie europejskiej waluty, jako moment kulminacyjny w udanym przekształceniu gospodarki byłej republiki radzieckiej, która uzyskała niepodległość w 1991 roku.