Rosyjska gazeta "Kommiersant" podkreśliła, że Intergaz-System jest też właścicielem nowoczesnego kolejowo-drogowego terminalu przeładunkowego, usytuowanego przy torze szerokim (standardowym dla Rosji i innych krajów b. ZSRR) oraz normalnym (europejskim).

Reklama

"Pozwoli to nam rozwijać działalność handlową w Polsce i innych krajach europejskich" - oświadczył Nowatek, który jest jednocześnie największym niezależnym koncernem gazowym w Rosji.

Według "Kommiersanta", powołującego się na raport kwartalny Nowateku za III kwartał 2010 roku, wartość tej transakcji wyniosła 3 mln dolarów.

Dziennik podaje również, że rosyjski koncern zaspokaja 12,5-15 proc. zapotrzebowania Polski na gaz LPG, dostarczając na polski rynek 20-25 tys. ton takiego paliwa miesięcznie. Do Polski wszedł kilka lat temu za pośrednictwem swojej szwajcarskiej struktury Runetek. W listopadzie 2009 roku utworzył spółkę Novatek Polska. Od stycznia 2010 roku działa w Polsce za jej pośrednictwem.

"Kommiersant" zaznacza, że przejęcie powstałego w 1994 roku Intergaz-Systemu to pierwszy zagraniczny zakup Nowateku. Dotychczas koncern budował swoje struktury za granicą od podstaw.Reklama

Intergaz-System ma siedzibę w Nowinach koło Kielc. Obsługuje klientów w promieniu 250 km od tego miasta. Poza terminalem w Woli Żydowskiej koło Pińczowa spółka posiada dużą zbiornikową bazę magazynową, rozlewnie gazu do butli, autocysterny do dystrybucji paliwa oraz własną sieć sprzedaży detalicznej i hurtowej gazu w butlach.

Na przejęcie Intergaz-Systemu przez Novatek Polska zgodził się już polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Nowatek także powstał w 1994 roku. Zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i przetwórstwem gazu ziemnego oraz ciekłych węglowodorów. Wszystkie złoża koncernu znajdują się na terytorium Jamało-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego na Syberii Zachodniej.

Jego zasoby gazu szacowane są na ponad 2 bln metrów sześciennych. W 2009 roku wydobył on 32,78 mld m sześć. surowca.